Eesti Näituste AS-l on  nomenklatuurilt ja koguselt suurim kujunduskonstruktsioonide ja –elementide ning messiinventaripark.

Tutvu inventariga