• Eesti Näituste AS-l on unikaalne kogemus rahvusvaheliste näituste ja messide korraldamisel Eestis ja välisriikide messikeskustes
 • Eesti Näituste AS-l on  nomenklatuurilt ja koguselt suurim kujunduskonstruktsioonide ja –elementide ning messiinventaripark
 • Eesti Näituste AS on suurim ”võtmed kätte” näituse- või messiteenuseid pakkuv firma Eestis
 • Eesti Näituste ASi disaineritel, stendiehitajail jt funktsionaalsete teenuste töötajail on pikaajalisim kogemus disain- ja standardstendide kavandamisel, ehitamisel ja sisustamisel
 • Eesti Näituste AS-l on oma koostööpartnerite abil võimalik lahendada kõik näitustel ja messidel osalemisega seotud küsimused nii kodu- kui välismaal
 • Eesti Näituste AS austab kliendi nägemust ja soove ning leiab koostöös kliendiga neile parima lahenduse
 • Eesti Näituste AS koostööpartneriteks on nii tuntud Eesti kui nimekad  välisfirmad
 • Eesti Näituste AS eelistab projektipõhisele kaastööle kliendikeskset pikaajalist koostööd
 • Eesti Näituste AS muutub pidevalt ajas ja ruumis ning suudab kohaneda kliendi arenevate ja keerulisemaks muutuvate soovide ja nõudmistega
 • Eesti Näituste AS oli Teiega eile, on täna ja jääb Teie kõrvale ka homme

Juuli 1955
Asutati Vabariikliku Põllumajandusnäituse Direktsioon.

Oktoober 1955
Tallinna hipodroomil ja Tallinna kunstisalongis toimus esimene vabariiklik tööstus- ja põllumajandusnäitus.

September 1956
Tallinna lauluväljaku territooriumil korraldati teine vabariiklik põllumajandusnäitus.

Märts 1959
Vabariikliku Põllumajandusnäituse Direktsioon reorganiseeriti Eesti NSV Rahvamajanduse Saavutuste Näituse Direktsiooniks ning allutati funktsionaalselt Vabariiklikule Teaduslik-Tehnilise Propaganda Majale.
Moodustati Eesti NSV Rahvamajanduse Saavutuste ja Kultuuri Näituse ning Lauluväljaku Ehituse Direktsioon.

Juuli 1960
Samaaegselt  Tallinna laululavaga  valmis Pirita tee 28  4 silikaatkivist paviljonist koosnenud põllumajandusloomade eksponeerimiskompleks, kus avati esimene Eesti NSV rahvamajanduse saavutuste näitus.

1968
Valmistati ette  Eesti   laiendatud väljapanek Londonis toimunud rahvusvahelisel tööstusmessil, mis pani alguse Eesti osalemisele rahvusvahelistel näitustel ja messidel (Zagreb – 1971; Leipzig – 1973; Viin – 1974; Plovdiv – 1975, Poznañ ja Thessaloniki – 1976; Izmir – 1977; Helsinki – 1978; Brno ja Damaskus – 1979; Düsseldorf – 1980 jt).

Juuli 1975
Silikaatkivist paviljonid kaeti dolomiitplaatidega, paigaldati uued pakettaknad ning sisseehitatud valgustitega ripplaed, rekonstrueeriti sissepääsud paviljonidesse.

Sügis 1977
Soome ehitajad püstitasid Soomest ostetud konstruktsioonidest Sinine paviljoni brutopinnaga 2130 m², kus avati esimene II maailmasõja järgne rahvusvaheline erialanäitus Eestis – ”Kotedž 1977”.

1990
Rahvamajanduse Saavutuste Näituse Direktsiooni baasil asutati RAS Eesti Näitused. 1994. a. püstitati Valge paviljon brutopinnaga 1750 m².
Valmistati ette viimane Eestit liiduvabariigina tutvustanud koondväljapanek Plovdivi rahvusvahelisel tarbekaupade ja tehnoloogiamessil. Esmakordselt välismessidel heisati just Plovdivis sini-must-valge Eesti riigilipp.

1995
Eesti Erastamisagentuuri poolt korraldatud RAS Eesti Näitused erastamiskonkursi tulemusena moodustati Eesti Näituste AS.
Eesti Näituste AS ostis ning kohandas aastaringseks kasutamiseks nn Suure ja Väikse mobiilhalli (brutopinnaga kokku 1980 m²).

Märts 1996
Valmis uus statsionaarne messipaviljon (praeguse nimetusega D-paviljon) brutopinnaga 1995 m².

August 1997
Valmis uus statsionaarne messipaviljon (praeguse nimetusega C-paviljon) brutopinnaga 4800 m², mille tulemusena suurenes  messikeskuse summaarne kaetud ekspositsioonipind  11 000 m²-ni.

1998
7. Tallinna auto- ja tehnikanäitus ”Motorex 98” kuulus esmakordselt Rahvusvahelise Moorsõidukitootjate Assotsiatsiooni OICA akrediteeritud autonäituste kalendrisse (oli kalendris ka aastail 2000, 2002, 2004 ja 2006).

August 2003
Messikeskuse D-hall ehitati ümber pallimängude (värav-, korv- ja võrkpall) halliks  (vt spordihoone), mis laiendas oluliselt messikeskuse infrastruktuuri kasutusvõimalusi.

Oktoober 2004
Eesti Näituste AS omandas messide ja kauplusesisustuse moodulsüsteeme valmistava Soome firma Consta OY aktsiate kontrollpaki ning käivitas ulatusliku teadus- ja arendustegevuse Consta Systems ® täiustamiseks, mobiilsuse suurendamiseks ning kasutamise lihtsustamiseks.

2005
Eesti Näituste AS tähistas oma 50. tegevusaastat Eesti majandus- ja kultuurisaavutuste tutvustamisel kodu- ja välismaal ning  teiste riikide teadus-, tehnika- ja tehnoloogiasaavutuste ning uusima oskusteabe tutvustamisel Eestis.

2005
Eesti Näituste AS ja Ekspodisaini AS moodustasid pariteedi alusel Kiievis tegutseva kujundus- ja stendiehitustöid teostava firma ”Consta Plus”.

Talv  2007
Eesti Näituste messikeskuse seni väheväärtusliku haljastusega kaetud alade asfalteerimisega suurendati oluliselt välisekspositsiooninda.

Veebruar 2008
Eesti Näituste AS korraldas Põllumajandusministeeriumi tellimusel 3-päevase rahvusvahelise konverentsi ”Biomass ja bioenergia”.

Olla Eesti majandusruumi ja kultuurikeskkonda aktiivselt kujundav, avatud,  sotsiaalsete muutustega kiiresti kohanev, pidevalt uuenev ja arenev, rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud klienditeenindusele orienteeritud firma.

Välja arendada  polüfunktsionaalne messi-, näituse-,  meelelahutus-, spordi- ja vaba-ajakeskus koos rahvusvahelistele standarditele vastava infrastruktuuri ja ainelise baasiga.

Luua  ühiskonnaliikmete maailmapilti rikastav, väärtushinnanguid kujundav, äritegevust soodustav, säästlikku ja jätkusuutlikku arengut propageeriv, aktiivset eluhoiakut ning elukestvat õppimist toetav turvaline, usaldusväärne ja atraktiivne suhtlus-, äri- ja õpikeskkond.

Tugevdada Eestis korraldatavate messide mainet ning osaleda Eesti maine kujundamisel välisriikides korraldatavatel rahvusvahelistel messidel ja näitustel.

Tagada  Eestis korraldatavate messide rahvusvaheline tuntus ning jätkusuutlik areng.

Eesti Näituste AS-i tegevuse moto on AVATUS ja KOOTÖÖ, mis tugineb alljärgnevatele põhiväärtustele:


 • kliendikesksus ja –sõbralikkus
  – igale kliendile talle sobiv lahendus
  – edu alus ja pant on koostöö
  – klient on partner


 • usaldusväärsus
  – pikaajaline edukas kogemus messiturul
  – rahvusvaheline tuntus
  – vastutus teenuste kvaliteedi eest


 • uuenduslikkus
  – valdkonna arengutrendide tundmine ning nende arvestamine
  – uusima oskusteabe kasutamine toodete ja teenuste kvaliteedi tagamisel
  – toodete ja teenuste nomenklatuuri laiendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks vajaliku arendustöö käivitamine


Eesti Näituste messikeskus on  polüfunktsionaalne  kultuuri-, teabe-, nõustamis- ja  koolituskeskus, kus korraldatakse rahvusvaheliselt tunnustatud näitusi ja messe,  konverentse,  foorumeid,  kultuuri-, meelelahutus-, spordi- jt üritusi.

Eesti Näituste AS-le kuulub juhtpositsioon Eesti ettevõtluskeskkonna  arendamisel  riiklikul, omavalitsus- ja ettevõtlustasandil ning rahvusvaheliste sidemete tugevdamisel;  teaduse, tehnika  ja tehnoloogia uusimate saavutuste tutvustamisel  ning uusima oskusteabe levitamisel.

Eesti Näituste messikeskus on  tehnoloogilise arendustegevuse ja tehnilise innovatsiooni tugistruktuur.

Eesti Näituste AS on tunnustatud asjatundja Eestit tutvustavate väljapanekute ettevalmistamisel ja korraldamisel  rahvusvahelistel näitustel ja messidel kodu- ja välismaal.

Eesti Näituste messikeskus on  messikonstruktsioonisüsteemi Consta Systems ® täiustamise, tootmise ja kasutamise  juhtiv keskus.