Messiteenused

Eesti Näituste messikeskuse hallid ja avaväljakud on sobivad kliendipäevade, toote- ja teenusesitluste, näituste jm ürituste korraldamiseks, mille raames lisanduvad Eesti Näituste AS-i poolt ürituse korraldajale osutatavatele  eelnimetatud teenustele veel:

 • näituse- ja esitlusinventari üürimine;


 • stendiehitusteenused;


 • konverentsiteenused;


 • kleebisreklaamiteenused

Peo, esitluse, vastuvõtu ja näituse korraldamine messikeskuses võimaldab realiseerida Teie julgemagi fantaasia, luua just Teie ürituseks sobiva ruumiprogrammi,  interjööri ja meeleolu ning muuta iga üritus kordumatuks ning meeldejäävaks sündmuseks.

Kontserdi-, peo- ja esitlusteenused

Eesti Näituste messikeskuse hallid on sobivad suure vaatajate-kuulajate arvuga kontsertide korraldamiseks. Messikeskuses on esinenud sellised maailmanimega staarid ja ansamblid, nagu Brian Adams, Joe Cocker, Savage Garden, Jethro Tull, Kraftwerk, Gotan Project, Kimmo Pohjonen, Dieter Bohlen koos ansambliga Blue System jt.

Eesti Näituste AS osutab kontserdikorraldajaile alljärgnevaid teenuseid:

 • ruumide üürimine;


 • esinejate puhke- ja managemendi tööruumide ehitamine ja sisustamine;


 • tõste- ja transporditeenused;


 • riidehoiu- ja koristusteenus;


 • turvateenus;


 • parklateenus.

Messikeskuse hallid on sobivad nii suur- kui väike- ja keskmise suurusega firmade pidude, kliendivastuvõttude jms korraldamiseks.

Eesti Näituste AS osutab peokorraldajaile alljärgnevaid teenuseid:

 • projektijuhtimisteenused;


 • ruumide üürimine ja kujundamine;


 • dekooriteenused;


 • tantsupõranda ehitamine;


 • laudade-toolide üürimine;


 • lavaehitus;


 • tõste- ja transporditeenused;


 • esinejate riietus- ja puhkeruumide ehitamine ja sisustamine;


 • riidehoiu- ja koristusteenus;


 • turvateenus;


 • parklateenus;


 • koostööpartnerite abil:

  * toitlustusteenus;
  * heli- ja valgustusteenused;
  * meelelahutusprogrammi koostamine ja korraldamine;
  * lilleseadeteenused.

Dünaamilised konverentsiruumid

Messikeskuse hallide baasil on võimalik välja ehitada ja sisustada ruumid konverentside korraldamiseks 250 … 4000 inimesele ning samaaegselt toimuvate seminaride, esitluste, loengute ja töötubade korraldamiseks.

Amps Catering abil on konverentside raames võimalik korraldada statsionaarsetes toitlustuskohtades ja selleks kohandatavatel pindadel kohvipause, ärilõunaid, osalejate toitlustamist, vastuvõtte jm.

Statsionaarsed konverentsiruumid

 • A-paviljoni I korruse konverentsisaal
  180 kohta teatristiilis (max 50 lisatooli paigutamise võimalus)
  * sünkroontõlge (4 keelt)
  * DATA-projektor
  * grafoprojektor
  * magnettahvel

 • A-paviljoni II korruse konverentsiruum
  * 120 kohta teatristiilis või 60 kohta seminaristiilis või 40 kohta ümarlauastiilis
  * DATA-projektor
  * grafoprojektor
  * pabertahvel

 • B-paviljoni II korruse seminariruum
  * 36 kohta teatristiilis või 20 kohta seminaristiilis või 14 kohta ümarlauastiilis
  * DATA-projektor
  * grafoprojektor
  * pabertahvel

Internetiteenused

Toitlustusteenused

Messi eksponentide ja teenindava personali toitlustamise eest hoolitseb Amps Catering. Fuajee ülakorrusel töötab messiperioodil Amps Catering restoran-bistroo mahutavusega kuni 140 kohta. Messi ajal on võimalik tellida toitlustusteenust ka stendile.

Parkla- ja liiklusteenused

Messikeskuse territooriumil paikneva autoparkla kasutamise õiguse konkreetsel näituse- või messiperioodil tagab Eesti Näituste AS-i poolt igale eksponendile tasuta eraldatav perioodikaart, mis annab õiguse korduvaks sissesõiduks messikeskuse territooriumile, kauba toomiseks messikeskuse hallidesse (konkreetse näituse või messi osalemistingimustes sätestatud ajal ning tingimustel)  ning parkimiseks messikeskuse tähistatud autoparklas. Perioodikaardile kirjutatakse kaarti kasutava sõiduki riiklik registreerimismärk ning selle edasiandmine teise sõiduki juhile ei ole lubatud. Perioodi parkimiskaart esitatakse messikeskusse sissesõidul liiklust korraldavale isikule. Kõigile sõidukijuhtidele on kohustuslikud messikeskuse territooriumil  sõidukite liikumist ja parkimist korraldatavate ning vastavaid tunnuseid kandvate töötajate instruktsioonid ja märguanded.

Kaubavedu teostavate veokite juhid on kohustatud jälgima Eesti Näituste AS-I liiklus- ja parklateenistuse töötajate juhiseid ja märguandeid.

Täiendavaid perioodikaarte müüakse messikeskuses konkreetse näituse või messi teenindusbüroos või eelmüügi korras konkreetse näituse või messi projektijuhi vahendusel.

Ühekordne sissesõit messikeskuse territooriumile toimub sissesõidul ostetava sissesõidukaardi alusel, mis annab ühtlasi õiguse parkimiseks messikeskuse ülemises autoparklas.

Lähtuvalt konkreetse näituse või messi ruumiprogrammist korraldab Eesti Näituste AS messikeskuse territooriumil sõidukite parkimise ka väljaspool tähistatud autoparklat asuvatel asfaltväljakutel ja –platsidel.

Konkreetse näituse või messi tööperioodil on keelatud sõidukite parkimine messikeskuse peaväljakul, jalakäijatetrepi vahetus läheduses ning kohtades, mis raskendavad transpordivahendite liikumist ning tekitavad ohtu külastajate elule ja tervisele.

Turvateenused

Teiste messikorraldajate poolt messikeskuses korraldatavate näituste ja messide eksponentide, korraldajate ja külastajate turvalisuse ning eksponentidele kuuluvate materiaalsete väärtuste säilimise tagab korraldaja, tellides turvateenuse osutamise Eesti Näituste AS-lt või mõnelt teiselt turvateenuse osutamiseks vajalikku  tegevuslitsentsi omavalt firmalt.

Messikeskuses korraldatavate näituste ja messide eksponentidel on võimalus tellida Eesti Näituste AS-lt täiendavalt tasulist turvateenust talle kuuluvate materiaalsete väärtuste säilimise ning personali turvalisuse tagamiseks oma näituse- või messistendil.

Avalike ürituste korraldamisel messikeskuses tagab esinejate, korraldajate ja külastajate turvalisuse ning  korraldajale ja tema alltöövõtjaile kuuluvate materiaalsete väärtuste säilimise korraldaja, tellides turvateenuse osutamise Eesti Näituste AS-lt või mõnelt teiselt turvateenuse osutamiseks vajalikku  tegevuslitsentsi omavalt firmalt.

Tasulise turvateenuse osutamine Eesti Näituste ASi poolt näituse, messi või avaliku ürituse korraldajale vormistatakse tasulise turvateenuse osutamise lepingu vormis, mille juurde kuulub kohustusliku lisana turvaplaan koos selle täitmise tagamiseks rakendatavate meetmete ja ressursside fikseerimisega.

Juhul kui  näituse, messi või avaliku ürituse korraldaja kasutab turvateenuse osutamiseks messikeskuses mõnda teist turvateenuse osutamiseks vajalikku  tegevuslitsentsi (tegevusluba) omavat firmat, kooskõlastatakse turvateenuse osutamine ja turvameetmete rakendamine Eesti Näituste ASi esindajaga ning sätestatakse erinevate turvateenistuste koostööpõhimõtted ja –vormid ning sidevahendid.

Kleebisreklaam

Firmalogode, reklaampannoode, viitade, siltide, majajuhtide, kleeptähtede jms valmistamine Avery ja Filmolux kleepkilede baasil ning paigaldamine

Majutusteenus